سرویس بستنی خوری پترا

قیمت: اطلاع از طریق تماس
اطلاعات فروشگاه
01333236100
09112353519
اطلاعات محصول
سرویس بستنی خوری
شیشه
بی رنگ

سرویس بستنی خوری پاشا ترکیه مدل پترا و فروش به صورت دست 6 عددی موجود در فروشگاه صدف